Vplyv nízkej odrazivosti svetla (index HBW) tmavých odtieňov fasádnych farieb a omietok na trhliny v podkladoch s ETICS

V posledných niekoľkých rokoch sa veľmi často stretávame s požiadavkami investorov, realizovať na zatepľovacie systémy ETICS veľmi sýte tmavé odtiene, kde sa index odrazivosti svetla pohybuje v rozmedzí 10–12 % HBW. Všeobecne je však odporúčané, aby hodnota indexu odrazivosti svetla bola > 30 % HBW.

Na hodnotenie indexu HBW sa ako základ berie biela farba, ktorá predstavuje hodnotu 100 % odrazivosti svetla, teda hodnotu HBW = 100 %. Hodnotu HBW = 0 %, potom reprezentuje čierna farbu, ktorá absorbuje v podstate väčšinu slnečného žiarenia. Je potrebné si uvedomiť, že v letných mesiacoch sa na fasádach s indexom HBW < 15 % slnečné žiarenie mení na teplo a nie je vylúčené ohriatie systému na viac ako +75 °C. Tieto hodnoty sú dnes jednoducho merateľné pomocou infrakamery alebo použitím výkonných infrateplomerov. Všetky tieto prístroje disponujú samozrejme aj možnosťou tvorby fotodokumentácie, kde sú presne znázornené údaje o meranej teplote. Pokiaľ je použitý zatepľovací systém s tepelným izolantom z EPS, meraná teplota povrchu by nemala byť vyššia ako +70 °C. V prípadoch, kedy je teplota vyššia, dochádza ku kritickej hodnote pre systémy s použitím polystyrénu. 

Je treba si uvedomiť, že použité materiály v zatepľovacom systéme majú rôzne technické parametre a vlastnosti, ktoré sú optimálne vyvážené len v určitom intervale teplôt. Ak po ohriatí hlavne v letných mesiacoch príde k náhlemu ochladeniu systému s vysokou povrchovou teplotou, napr. vplyvom krupobitia, hnaného dažďa, letnej búrky a pod., môžu vzniknúť vplyvom termodynamického namáhania na zatepľovacom systéme trhliny a praskliny. Tiež môžu nastať pohyby systému vplyvom priehybu dosiek. Praskliny spôsobujú ďalej zatekanie vody do systému, kde v zimných mesiacoch tvorba kryštálov ľadu podporuje rýchlu deštrukciu povrchových úprav s následným nevratným poškodením ETICS. 

Čiastočným, ale drahším riešením pri tmavých odtieňoch je použitie zateplenia s minerálnou vlnou, kde dochádza pri ohreve slnečným žiarením k inému rozloženiu a absorbovaniu tepla, ako pri systémoch z EPS. Tmavé odtiene s indexom HBW pod hodnotou 30 % v prípade ich výslovnej požiadavky sa nanášajú na systém s tepelným izolantom z minerálnej vlny do špeciálnej silikónovej fasádnej farby s vysokým obsahom elastomeru PCI Multitop® Elastik T. Táto špeciálna fasádna farba je schopná čiastočne odolať zmenám povrchových teplôt a tak eliminovať eventuálny vznik trhliniek. Fasádny náter je vysoko funkčný i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu -20 °C. Vzhľadom na to, že nedochádza k vzniku pórovitosti fasádneho náteru, je zaistená aj jeho zvýšená stálofarebnosť. Fasádna farba je vhodná na použitie pre nové podklady a zatepľovacie systémy, ale aj pre rôzne iné renovácie podkladov s požiadavkou na elastickú finálnu povrchovú úpravu. Na prianie zákazníka je možné ju dodať vo farebných odtieňoch zo vzorkovníka PCI Color Sensation.

  

Z firemných materiálov BASF.

Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Počasie | Celá SR

Počasie
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Slovensko
IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

Tel.: +421 41 7631 483
Fax.: +421 41 7631 484
pci-sk@pci-group.eu
Odborno-technickí poradcovia PCI

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia / Imprint / Ochrana dát

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá