Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami rozpustnými vo vode: 1. diel

90-ukazka_sanace.jpg

Stavby okolo nás sú neustále namáhané vlhkosťou, ktorá pochádza z najrôznejších zdrojov. Dážď stekajúci po fasáde,  odstrekujúca voda v oblasti sokla alebo ríms, povrchová voda, ktorá po teréne steká k objektu, či vlhkosť prenikajúca zo zeme.

Často sa potom stretávame s poruchami a problémami, ktoré táto vlhkosť spôsobuje. Od vlhkých fľakov, až po výskyt rias a plesní. Mokré murivo zároveň zle izoluje proti chladu, čo sa podpisuje aj na zvýšených nákladoch na vykurovanie.

Voda nám súčasne vnáša do objektu soli, ktoré sú rozpustné vo vode a spoločne s ňou sa dostávajú do objektu. Tieto soli sú potom jedným z hlavných vinníkov degradácie povrchových vrstiev. Spoločne s vodou sa dostávajú až na povrch stien. Voda sa postupne odparí, ale soli na povrchu zostávajú a postupne kryštalizujú. Kryštalizáciou mnohonásobne naberajú objem, čím spôsobujú odlupovanie a opadávanie malieb, omietok a niekedy aj samotného nosného muriva.

Našou prioritou by teda malo byť, udržať vlhkosť mimo objektov. Na to slúži celý rad hydroizolačných opatrení (hydroizolačné stierky, injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti, sanačné omietky a pod.) Často je však nutné tieto opatrenia vzájomne skombinovať a prepojiť, aby sme dosiahli stopercentnú spoľahlivosť.

PCI ako technologická jednotka na trhu ponúka ucelené systémové riešenia na sanáciu stavieb, či už ide o malý rodinný domček alebo historicky hodnotnú stavbu.

Tím našich odborno-technických poradcov v spolupráci s laboratóriom uskutoční odber vzoriek zo stavby a vyhodnotí množstvo vlhkosti a vo vode rozpustných solí. Následne navrhne optimálny spôsob sanácie objektu zohľadňujúci aktuálny stav a tiež budúce využitie.

Každý objekt je jedinečný a je nutné k nemu pristupovať individuálne. Vždy je potrebné zvoliť takú metódu, aby sme tieto často hodnotné stavby zachovali pre nasledujúce generácie.

 

 

Systémové riešenia PCI:

 

  • sanačné omietkové systémy
  • živicové hydroizolačné stierky                            
  • minerálne hydroizolačné stierky
  • injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti

 

 

Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Počasie | Celá SR

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
Na stanicu 937/26B
010 09 ŽILINA

Tel.: +421 41 76 314 83
Fax.: +421 41 72 345 92
info.sk@basf.com

COPYRIGHT 2012 © Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá