Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami rozpustnými vo vode: 2. diel

90-potstejn.jpg

Sanačné omietkové systémy

V úvodnom diele nášho sanačného špeciálu sme sa venovali zdrojom vlhkosti a vo vode rozpustných solí, ktoré sú príčinou množstva problémov našich stavieb.

Jedným z najčastejšie používaných riešení na zamedzenie poškodenia konštrukcií je aplikácia sanačných omietok.

Pojem sanačná omietka sa začal objavovať už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, predovšetkým v Nemecku. Od tej doby došlo v tejto oblasti k veľkému vývoju. Od prvotných zmesí pripravovaných predovšetkým na stavenisku, až po dnešné moderné materiály podliehajúce neustálej kontrole a súčasne spĺňajúce rad požiadaviek a smerníc.Ako to funguje?

Prevažná väčšina dnešných sanačných omietok je založená na princípe otvorenej pórovitosti a hydrofobizácie. Pórovitosť (zvýšený obsahu pórov) prerušuje kapilárny transport vlhkosti, poskytuje priestor na ukladanie solí a zároveň zvyšuje priepustnosť vodnej pary. Hydrofobizácia obmedzuje prenikanie vlhkosti do „jadra" omietky, kde potom vzniká kryštalizačná zóna. V tej sa môžu vodorozpustné soli ukladať a na rozdiel od klasickej omietky neprenikajú až k jej povrchu. Nedochádza tak k ich kryštalizácii a následnej degradácii povrchových vrstiev. 

        


Výber sanačnej omietky

Akú sanačnú omietku zvoliť? Odporúčame systémy PCI, a to PCI Saniment L alebo PCI Saniment T, čo sú systémy vysokokvalitných sanačných omietok, ktoré zodpovedajú smerniciam WTA. Skladajú sa z materiálov, ktoré sa ideálne vzájomne dopĺňajú. Okrem vysokej schopnosti pohlcovať soli súčasne zachovávajú vysokú paropriepustnosť celého súvrstvia.

 

Ako na to?

Skladba sanačného súvrstvia sa aplikuje na murivo zbavené pôvodných poškodených omietok s dostatočným presahom (spravidla o hrúbku konštrukcie nad viditeľné poškodenie). Škáry je vhodné vyškriabať do hĺbky cca 2 cm. Osekané omietky je nutné zo staveniska čo najskôr odstrániť, aby nedochádzalo k vyplavovaniu solí späť do okolitého terénu a priľahlých konštrukcií. V žiadnom prípade nie je možné používať odstránené omietky napr. na zásypy v okolí stavby.

Na očistené murivo sa nanesie sanačný prednástrek  (špric) spravidla s 50 % krytím plochy. Po vyzretí sa nanáša sanačná omietka, prípadne v kombinácii s podkladovou pórovitou jadrovou omietkou. Ako povrchová úprava sa najčastejšie volí štuková sanačná omietka s finálnym náterom. Ekvivalentná difúzna hrúbka sd pritom musí byť menšia než 0,2 m.

 

Je sanačná omietka postačujúcim riešením?

Vzhľadom na skúsenosti, ktoré sme v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov, kedy sa sanačné omietkové systémy používajú, nazbierali, dnes vieme, že tieto omietky majú svoje limity. Tie sú dané obmedzeným vnútorným priestorom pórov aj množstvom vlhkosti v podkladovom murive.

Z tohto dôvodu nemusí byť samotná sanačná omietka postačujúcim riešením a je nutné ju doplniť o ďalšie sanačné opatrenia ako sú injektáže a hydroizolačné stierky. Tie si predstavíme v ďalšom diele nášho sanačného špeciálu. Ak nechcete čakať, obraťte sa už teraz na tím našich odborných poradcov, ktorí sú pripravení vám navrhnúť optimálne riešenie sanácie šité na mieru pre vašu stavbu.

 

Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Slovensko
IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

Tel.:
Fax.:
pci-sk@pci-group.eu
Odborno-technickí poradcovia PCI

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia / Imprint / Ochrana dát

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - PCI videá