VYHĽADAŤ FARBY

Farbu vyberte pohybom kurzora v medzikruží a vo štvorci. Systém vyhľadá vo vzorkovníku jej najbližší odtieň. Hľadaná farba sa vyznačí červeno.

Výsledky vyhľadávania

S 3030-Y60R

S 3040-Y60R

S 3050-Y60R

S 3060-Y60R

S 3560-Y60R

S 4020-Y60R

S 4030-Y60R

S 4040-Y60R

S 4050-Y60R

S 4550-Y60R

S 5020-Y60R

S 5030-Y60R

S 5040-Y60R

S 6020-Y60R

S 6030-Y60R

S 7020-Y60R

S 0505-Y70R

S 0510-Y70R

S 0515-Y70R

S 0520-Y70R

S 0530-Y70R

S 0540-Y70R

S 0550-Y70R

S 0560-Y70R

* odtiene vo vzorkovníku sú len orientačného charakteru

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
Na stanicu 937/26B
010 09 ŽILINA

Tel.: +421 41 76 314 83
Fax.: +421 41 72 345 92
info.sk@basf.com

COPYRIGHT 2012 © Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá