VYHĽADAŤ FARBY

Farbu vyberte pohybom kurzora v medzikruží a vo štvorci. Systém vyhľadá vo vzorkovníku jej najbližší odtieň. Hľadaná farba sa vyznačí červeno.

Výsledky vyhľadávania

S 2060-Y70R

S 2070-Y70R

S 2075-Y70R

S 2570-Y70R

S 3010-Y70R

S 3020-Y70R

S 3030-Y70R

S 3040-Y70R

S 3050-Y70R

S 3060-Y70R

S 3560-Y70R

S 4010-Y70R

S 4020-Y70R

S 4030-Y70R

S 4040-Y70R

S 4050-Y70R

S 4550-Y70R

S 5010-Y70R

S 5020-Y70R

S 5030-Y70R

S 5040-Y70R

S 6010-Y70R

S 6020-Y70R

S 6030-Y70R

* odtiene vo vzorkovníku sú len orientačného charakteru

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
Na stanicu 937/26B
010 09 ŽILINA

Tel.: +421 41 76 314 83
Fax.: +421 41 72 345 92
info.sk@basf.com

COPYRIGHT 2012 © Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá