Sanácia muriva poškodeného vlhkosťou a soľami rozpustnými vo vode: 3. diel

90-sanace-3.dil_cover.jpg

VONKAJŠIE HYDROIZOLAČNÉ OPATRENIA

V predchádzajúcich dieloch nášho sanačného špeciálu sme sa venovali príčinám poškodenia našich stavieb, ako je pôsobenie vlhkosti a vo vode rozpustných solí (1. diel) a funkciám a limitom sanačných omietkových systémov (2. diel).Limity sanačných omietok

Už viete, že samotné sanačné omietky nemusia byť vždy dostatočným opatrením na riešenie nadmernej vlhkosti našich stavieb. Funkčnosť sanačných omietok je daná jednak ich obmedzeným vnútorným pórovým systémom, ktorý slúži na ukladanie vo vode rozpustných solí, tak predovšetkým aj množstvom vlhkosti v podkladovom murive. Orientačne sa uvádza, že sanačné omietky na tehlovom murive je možné ako jediné opatrenie používať do vlhkosti cca 8 % hmotnostných. Ak je murivo zmiešané alebo kamenné, môže sa táto hodnota samozrejme líšiť.

Ak ste si nie istí množstvom vlhkosti a zasolením konštrukcie vášho objektu, obráťte sa na našich odborno-technických poradcov, ktorí pre vás zaistia odber vzoriek, vyhodnotenie našim profesionálnym laboratóriom a navrhnú správny postup sanačného zásahu.

V prípade, že je vlhkosť vyššia než zmienených 8 % hm. (pri tehlovom murive) odporúčame na zaistenie dlhodobej funkčnosti opráv realizovať systém opatrení, ktoré zamedzia prenikaniu vlhkosti do objektu.

Prečo systém?

Často je pri riešení sanácií stavieb potrebná kombinácia niekoľkých metód. Jedine použitím kvalitných systémových riešení máte istotu, že všetky materiály spolupôsobia, vzájomne na seba nadväzujú a vhodne sa dopĺňajú.

 

Systémové riešenie PCI:

  • sanačné omietkové systémy
  • živicové hydroizolačné stierky
  • minerálne hydroizolačné stierky
  • injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti


Vonkajšie hydroizolačné opatrenia

Ak je naša stavba zaťažená vysokým stupňom vlhkosti, je nevyhnutné urobiť opatrenia, ktoré zabránia jej prenikaniu do konštrukcie objektu.

V tomto prípade je najefektívnejšie vytvorenie systému vonkajších živicových hydroizolačných stierok, ideálne v kombinácii s injektážami proti vzlínajúcej vlhkosti, ako je naznačené v grafike nižšie.

Najprv sa vykope výkop až k päte muriva, kde sa realizuje infúzna clona proti vzlínajúcej vlhkosti napr. pomocou krémového injektážneho prostriedku PCI Saniment® Injekt C.

V úrovni soklovej časti odporúčame aplikovať minerálnu hydroizolačnú stierku PCI Barraseal® CS, ktorú nanesieme do výšky cca 30 cm nad a 20 cm pod úroveň terénu. Tento tzv. „soklový detail" nám ochráni často veľmi problematickú partiu pred prenikaním vody stekajúcej po teréne, odstrekujúceho dažďa alebo topiaceho sa snehu. Zároveň umožní aplikovať systém sanačných omietok PCI Saniment® nad úroveň terénu.

Od úrovne terénu až k päte muriva, resp. pod úroveň injektáží nanesieme živicovú hydroizolačnú stierku PCI Pecimor® 1K alebo PCI Pecimor® 2K. Tú aplikujeme na očistené a vyrovnané murivo napenetrované penetračným náterom PCI Pecimor® P. Živicové stierky je nutné ochrániť proti poškodeniu pri následnom zasypávaní a hutnení výkopu napr. extrudovaným polystyrénom alebo systémovou rohožou. Vyvarujte sa používaniu samostatných nopových fólií, ktoré môžu, najmä ak sú otočené nopmi k hydroizolačnej stierke, spôsobiť jej poškodenie vplyvom zemného tlaku po zhutnení.

Nie vždy je možné urobiť výkop okolo objektu a realizovať vonkajšie hydroizolačné stierky. Aj pre tieto prípady má PCI systémové riešenia. O nich sa dozviete viac v ďalšom diele nášho sanačného špeciálu.

Ak potrebujete poradiť s návrhom sanačného zásahu šitým na mieru vašej stavby, obráťte sa na našich odborno-technických poradcov.

Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Slovensko
IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

Tel.:
Fax.:
pci-sk@pci-group.eu
Odborno-technickí poradcovia PCI

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia / Imprint / Ochrana dát

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - PCI videá